skip to Main Content

Wéér andere naam voor gebied rond Osdorpplein?

Blijkbaar slaat de nieuwe naam die de bestuurders hebben bedacht voor het gebied rond het Osdorpplein niet aan. Het Stadsdeel roept de hulp in van bewoners.

NIEUW-WEST – Hoe moeten het Osdorpplein en omgeving heten? Het gebied heet al een tijdje Centrum Nieuw-West, maar dat slaat kennelijk niet aan. Veel mensen noemen het nog steeds Osdorpplein. Kennelijk wil het Stadsdeel die oude naam niet terug, want aan bewoners wordt gevraagd of ze een nieuwe naam willen bedenken voor het plein en de omgeving. Het gebied wordt momenteel grootschalig verbouwd tot een ‘levendige plek met extra woningen, winkels, horeca, recreatie en maatschappelijke voorzieningen’. Het hele winkelcentrum gaat op de schop. Er worden delen gesloopt en er staan allerlei nieuwe winkels en horeca gepland. Op een aantal plekken is dat al te zien. Zo opende vorig jaar foodcourt Westmarket en kwamen er nieuwe winkels bij. De komende tijd gaat er gewerkt worden aan een nieuw Stadsloket en wordt de Oostoever vernieuwd.

Een enquête

Maar het Stadsdeel signaleert dus dat de naam Centrum Nieuw-West niet heel erg aanslaat bij de Amsterdammer. Ze geven toe dat deze naam ook ,,weinig zegt over het mooie stadscentrum waar we aan bouwen”. En dus luidt de vraag: ,,Wat vindt u, verdient het gebied een andere naam?” Op de website van het stadsdeel vinden bewoners een enquête waarmee mensen kunnen reageren. ,,We willen graag van zoveel mogelijk bewoners horen hoe ze denken over ‘Centrum Nieuw-West’. Want dan kunnen we een goed besluit nemen: de bestaande naam houden of een nieuwe bedenken.”

Back To Top
Zoeken