skip to Main Content

Vwo-leerlingen pleiten voor gelijkheid in onderwijs

Vier vwo-leerlingen van het Hyperion Lyceum schrijven een open brief aan schoolbestuurders en roepen hen op zich harder te maken voor gelijke kansen in het onderwijs.

NOORD – Eind juni publiceerde Het Parool een open brief van Kaoutar Rafiq, Hakima Boubarik, Halima Rafiq en Basma Bada Ayah Hammid. De vwo-leerlingen van het Hyperion Lyceum in Noord richten zich hierin tot Amsterdamse schoolbesturen. Ze schrijven dat er al ‘generaties lang sprake is van kansenongelijkheid en segregatie’ in het primair en voortgezet onderwijs en roepen schoolbestuurders op zich harder te maken voor gelijke kansen. ,,Al decennialang wijzen onderzoeken uit dat inkomsten/opleiding van ouders en ook de afkomst van leerlingen bepalend zijn voor schoolsucces, studieloopbaan en carrièrekansen van leerlingen. Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen uit een kwetsbare sociaaleconomische omgeving krijgen minder kansen, vertellen deze onderzoeken. Lage verwachtingspatronen van leraren, onder-advisering, kwalitatief slechter onderwijs en verschillende vormen van onderwijsdiscriminatie maken dat deze leerlingen minder ver komen dan ze eigenlijk kunnen.”

Wit aan Zet
Uit angst niet serieus te worden genomen, hebben ze lange tijd gezwegen. Maar sinds het manifest voor onderwijskansen en tegen discriminatie van actiegroep Wit aan Zet werd ondertekend door ‘bijna alle Amsterdamse politieke partijen en het college’, hebben Kaoutar, Hakima, Halima en Basma hoop gekregen. Ze spreken zich nu uit om ‘nog een belangrijke partner’ aan hun kant te krijgen: de schoolbesturen.

Back To Top
Zoeken