skip to Main Content

Voorkom ‘gedwongen volksverhuizingen’

Stedenbouwkundig architect Sjoerd Soeters, co-architect van de Johan Cruijff Arena, uitte onlangs zijn ongenoegen over de ontwikkelingen bij een van zijn geesteskinderen: Java-eiland.

OOST- Na een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, in juni, schreef Sjoerd Soeters in Het Parool een bijzonder pleidooi. Bij de meeting, waarvoor hij als ‘geestelijk vader’ van Java-eiland was uitgenodigd, waren de emoties hoog opgelopen. Huurders van woningen in de middenhuur, ooit begonnen met een gemiddelde maandhuur van €604, uitten er hun frustraties. Sinds het aflopen van de erfpachtafspraken met de gemeente zijn het vrijesectorwoningen geworden en heeft verhuurder Bouwinvest de huren stapsgewijs verhoogd naar gemiddeld €1.467, een stijging van 140 procent. Die stijging is gerelateerd aan de gestegen waarde van het vastgoed. Omdat ze de huur niet meer kunnen betalen, zijn de afgelopen twee jaar tweehonderd bewoners verhuisd. ,,Het levendige, sociale netwerk van het Java-eiland, een mooie buurtsamenleving, wordt op die manier uit elkaar getrokken en vernietigd.”

Net als sociale huur
De gemeente hanteert voor nieuwbouwprojecten de regel 40/40/20, voor respectievelijk sociale huur, middenhuur en vrijesector, waarbij de middenhuur voor een gelimiteerde periode wordt vastgelegd. Om ‘gedwongen volksverhuizingen’, zoals op Java-eiland, in de toekomst te voorkomen, pleit Soeters ervoor om middenhuur voor altijd vast te leggen, ‘zoals dat ook voor de sociale sector geldt’.

Groeiende markt
Aangezien er een ‘groeiende markt’ is voor nieuwe huurders die maandhuren van meer dan €1.500 of zelfs €2.000 kunnen betalen, stelt hij voor om daarnaast het percentage van 20 te verhogen. ,,Het is daarom de vraag, waarom er voor bestaande middenhuurprojecten, zoals die op het Java-eiland, niet opnieuw vaste, gematigde prijzen kunnen worden afgesproken in ruil voor het verruimen van het percentage vrijesector in projecten die door datzelfde Bouwinvest ook worden opgezet. (…).”

Back To Top
Zoeken