skip to Main Content

Visie voor stationsgebied vrijgegeven

Het Stationsgebied Wordt Aangepakt

Om te voldoen aan de woningbouwopgave is een visie opgesteld voor het stationsgebied. Er komt veel ruimte voor wonen en groen, maar zeker ook voor werken en ontspanning…

LEIDEN – De stad staat voor een grote woningbouwopgave en het stationsgebied heeft daarin een grote rol. Daarom heeft de gemeente een visie opgesteld om er een duurzame, groene en aantrekkelijke stadswijk van te maken. Het gebied is opgedeeld in drie deelgebieden: Stationsgebied centrumzijde, Morspoortterrein en de Connexxionlocatie. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame verstedelijking en Ruimte en wonen): ,,Het stationsgebied is een plek waar veel samenkomt: wonen, werken, reizen en verblijven. Het is de plek waar we als college aan de slag moeten en willen om klaar te zijn voor de toekomst. We hebben een flinke woningbouwopgave, het aantal reizigers groeit en de werkgelegenheid op het Leiden Bio Science Park groeit ook. De gebiedsvisie is het resultaat van een mooi proces dat we de afgelopen anderhalf jaar met de stad hebben doorlopen.”

Allemaal woongebieden

In het stationsgebied centrumzijde komen, naast woningen, ook veel andere functies. Denk aan  kantoren, horeca, winkels en een bioscoop. De andere twee deelgebieden worden hoofdzakelijk woongebied. In het gehele plan komen er ongeveer 1.000 tot 1.250 woningen bij. Het stationsgebied krijgt in zijn geheel een groener karakter. ‘Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk: de openbare ruimte en de gebouwen zijn straks bestand tegen hittestress, wateroverlast en zijn droogtebestendig door meer beplanting en het realiseren van waterberging’, zo meldt de gemeente. Knooppunt Leiden Centraal wordt versterkt. Dit gebied bestaat uit het treinstation, busstation en daarbij behorende voorzieningen. Deze versterking gebeurt mede door het busstation efficiënter en overzichtelijker in te richten. Ook wordt het busstation goed met het treinstation verbonden. Bovendien worden er aanvullende voorzieningen, zoals goed bereikbare fietsenstallingen, gerealiseerd.

(Foto: Flickr / Digitonin)

Lees ook:

Gratis sporten moet tot meer beweging leiden

Back To Top
Zoeken