skip to Main Content

Versnellingsaanpak bouw Haven-Stad ? 

De gemeente overweegt de bouw van 10.000 woningen in Haven-Stad vier tot zeven jaar  te vervroegen.  

Het college heeft hiervoor een zogenaamde versnellingsaanpak voorgesteld. Aan de zuidkant van het IJ zou eerder gestart kunnen worden met woningbouw. Belangrijk is dat er een hoogwaardig openbaar vervoer komt in het gebied. Voor de hand ligt de sluiting van de ringlijn van de metro, die nu de Isolatorweg als eindpunt heeft. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van het doortrekken van de Noord/ZuidlijnDe ontwikkeling van Haven-Stad gebeurt in fases. De eerste woningen in Sloterdijk-Centrum zijn er al en de komende jaren komen daar 1500 huizen bij. De versnelling zou vooral plaatsvinden aan de randen van het gebied. Daar moet het openbaar vervoer wel zodanig worden verbeterd dat bewoners egemakkelijk kunnen komen.  

Randvoorwaarden
Wethouder Marieke van Doorninck: ,,Versnellen kan alleen als er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan: er moet een goede OV-verbinding komen en de afspraken met de bedrijven in het Havengebied moeten worden gerespecteerd.” De gebieden die nu verkend worden zijn Minervahaven-Zuid, Sportpark Transformatorweg, het gebied rondom Amsterbaken en Sloterdijk-Noord. Ook is er in een convenant houthavens/NDSM-werf afgesproken dat daar tot 2024 geen nieuwe woningbouwplannen worden ontwikkeld. Het college is aan het kijken of toch nog woningbouw mogelijk is, zonder dat de bedrijvigheid in het gedrang komt. De bedrijven in het hart van Haven-Stad –de Coen- en Vlothaven- zouden in ieder geval kunnen blijven tot 2040. 

Arbeidsplaatsen
Haven-Stad is het meeste omvangrijke te ontwikkelen woon-werkgebied in de regio Amsterdam. De Ontwikkelstrategie Haven-Stad omvat de transformatie van 12 deelgebieden grotendeels binnen de Ring A10. Hiermee worden er 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen aan de stad en regio toegevoegd. 

Back To Top
Zoeken