skip to Main Content

Versneld bouwen van 10.000 woningen 

Amsterdam groeit de komende jaren zo hard dat de gemeente onderzoekt of de bouw van 10.000 woningen in Haven-Stad 4 tot 7 jaar vervroegd kan worden 

 

Om sneller te kunnen gaan bouwen onderzoekt de gemeente onder meer of het mogelijk is om toch het Convenant Houthavens/NDSM-werf uit 2009 te heroverwegen. Hierin staat dat de gemeente hier tot 2024 géén woningbouwplannen ontwikkelt en tot 2029 geen woningen bouwt. Het college wil onderzoeken of er binnen de afspraken toch eerdere planvorming en woningbouw mogelijk is, zonder dat de bedrijfsvoering van de bedrijven hierdoor wordt belemmerd. Wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck zei hierover: ,,Amsterdam groeit als kool en komende jaren staan we voor een enorme opgave om te zorgen dat alle Amsterdammers hier kunnen wonen. Haven-Stad is één van de plekken waar we door sneller te gaan bouwen, de druk op de woningmarkt kunnen verlichten.” 

 

Kleine Ring 

Versnellen kan, volgens de wethouder, alleen als er een goede OV-verbinding komt en de afspraken met de bedrijven in het Havengebied moeten worden gerespecteerd. ,,Daarnaast is het van groot belang dat we de hele stad, bewoners en bedrijven, betrekken bij het ontwikkelen van dit nieuwe stuk stad”, Aldus de wethouder. Metro & Tram (MeT) heeft de opdracht gekregen in 2019 samen met partners als Schiphol en ProRail, nader onderzoek te doen naar mogelijke tracés en de kosten van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de Kleine Ringde metroverbinding tussen Sloterdijk en Amsterdam Centraal. 

Back To Top
Zoeken