skip to Main Content

Vernieuwbouw voor flats in De Punt Noord

Het liefste zien bewoners de flats in De Punt Noord tegen de vlakte gaan. Ymere gaat ze vernieuwbouwen. Dat gaat beginnen in 2021.

NIEUW-WEST – Bewoners van de flats aan de Ingelandenweg, Stoomgemaalstraat en Overhaalstraat hebben te kennen gegeven dat ze liever zien dat hun woningen worden gesloopt, dan dat die worden gerenoveerd. Dit is de uitkomst van een enquête in De Punt Noord, de buurt waar deze flats staan. Behalve nieuwe woningen, willen bewoners ook meer ruimte om te spelen, meer parkeerplaatsen en meer groen. Daarbij heeft meer groen de voorkeur. Maar een klein deel van de bewoners zou weer op dezelfde plek weer willen wonen, als daar nieuwe woningen komen. De buurt De Punt ligt tussen Osdorp en De Aker, vlakbij begraafplaats Westgaarde en winkelcentrum Akerpoort, bij de Osdorper Ban. Corporatie Ymere en de gemeente hebben nu een plan gemaakt voor de vernieuwbouw van de flats en aanpassingen aan de openbare ruimte. De flatgebouwen gaan dus niet tegen de vlakte, zoals de bewoners graag zouden willen. De meesten zouden namelijk de ligging van de woongebouwen ook willen veranderen. De komende tijd gaat Ymere de haalbaarheid van vernieuwbouw van de drie flats onderzoeken. Dat betekent dat de gebouwen weliswaar blijven staan, maar dan totaal worden vernieuwd zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarna zullen ze er weer als nieuw uitzien.

Geïnteresseerden

De gemeente wil na deze onderzoeks- en ontwerpfase geïnteresseerden uitnodigen om over de gebouwen in gesprek te gaan. Dit proces gaat in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Ymere gaat uiteindelijk pas in 2021 beginnen met vernieuwbouwen. Mensen met vragen over de woningen kunnen contact opnemen met Heidi Borm, via h.borm@ymere.nl of via telefoonnummer 020-3118 914.

Back To Top
Zoeken