skip to Main Content

Van Wou en Hobbemakade op de schop 

Nieuwe tramrails, fietspaden en bredere trottoirs. Zowel de Hobbemakade als de Van Woustraat gaat (weer) op de schop. Het wordt vast mooier, maar vóór het zo ver is…    

ZUID – Acht maanden lang was de Van Woustraat in 2018, van Lutmastraat tot Ceintuurbaan, een bouwput. Bewoners en ondernemers waren dan ook opgelucht toen de straat in december vorig jaar eindelijk feestelijk werd heropend. Auto’s en trams rijden sindsdien over hetzelfde weggedeelte. De trottoirs zijn aan weerszijden twee keer zo breed geworden en de gas- en elektriciteitsleidingen en tramrails werden vervangen. Nu gaat de straat opnieuw op de schop, want het GVB vervangt in de periode van 24 april tot 17 juni nu ook de tramrails in het gedeelte tussen de Lutmastraat en de Vrijheidslaan. Dat zal niet onopgemerkt blijven, want de werkzaamheden gaan 24 uur per dag, zeven dagen per week, door. Dat leidt tot verkeers- en lawaaioverlast. Het meeste werk gebeurt tussen zeven uur ‘s ochtends en elf uur ‘s avondsIn de late avond en nacht (tot zes uur ’s ochtends) vinden alleen las- en slijpwerkzaamheden plaats, maar ook deze kunnen geluidshinder veroorzaken. Tram 4 wordt omgeleid en vanaf 29 april is de Rijnstraat – tussen Vrijheidslaan en Lutmastraat – afgesloten. Dat geldt ook voor de Van Wou, tót aan de brug van het Amstelkanaal. Eén rijbaan richting Centrum blijft open. Omwonenden van de Hobbemakadetussen de Ruysdaelstraat en de Stadionwegzullen deze zomer eveneens hinder ondervinden.  

Dertig bomen
Ook hier wordt vanaf begin juni gewerkt aan de infrastructuur. Het wegdek wordt vernieuwd, er komen vrij-liggende fietspaden aan weerszijden van de weg (er verdwijnen 27 autoparkeerplaatsen) en er komen dertig extra bomen en groenstroken bij. Ook komen er nieuwe verkeerslichten en nieuwe verlichting en straatmeubilair. De werkzaamheden tussen de Roelof Hartstraat en de Stadionweg duren tot eind van dit jaar. Volgend jaar gaan de werkzaamheden door, dan  betreft het ’t deel tussen de Ruysdaelstraat en de Roelof Hartstraat. Maar dan is het werk nog niet klaar in De Pijp. Zodra de Van Woustraat en Hobbemakade opnieuw zijn ingericht, zal met de herinrichting van de Ferdinand Bolstraatzuid worden gestart. Ook die herinrichting, die naar verwachting medio volgend jaar begint, zal een jaar gaan duren. 

Back To Top
Zoeken