skip to Main Content

Van Werninkterrein tot nieuwe woonbuurt

Archiefbeeld Met Zicht Op Het Werninkterrein.

Het Werninkterrein wordt al tien jaar niet gebruikt, maar wordt nu eindelijk getransformeerd tot een mooie woonbuurt. Er is plek voor zevenhonderd woningen en bijbehorende voorzieningen…

LEIDEN – Tot wel zevenhonderd woningen en voorzieningen om te werken en recreëren moeten er op het Werninkterrein komen. De plannen om een buurt te bouwen op het voormalige bedrijventerrein (dat al tien jaar niet gebruikt wordt) worden al sinds juni vorig jaar samen met buurtbewoners gemaakt. Het rijk heeft er al subsidie voor toegekend. Het college van B&W heeft het kaderbesluit gemaakt en deze aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat betreft de kaders waarbinnen bebouwing kan plaatshebben. Naast de maximaal zevenhonderd woningen, is er ook ruimte voor (watersport)recreatie en wordt er gekeken of de plek van de fabriek en de silo’s een (tijdelijke) bestemming als horecavoorziening kunnen krijgen en mogelijkheden onderzocht voor een culturele en maatschappelijke locatie. Ook moet er weer ruimte komen om te werken.

Voor elk budget

Er is rekening gehouden met de dikte van alle portemonnees. De gemeente wil dat minimaal de helft van de woningen voor een grote groep betaalbaar is; dertig procent moet sociale huur bevatten. Een woonbuurt moet goed bereikbaar zijn. Er is onderzocht hoe dat kan. De gemeente heeft de conclusie getrokken dat een tunnel onder het spoor naar de Hoge Mors, in combinatie met herinrichting van de Amphoraweg, de voorkeur heeft.

Nieuwe buurt

Wethouder Duurzame Verstedelijking Fleur Spijker liet over het kaderbesluit weten: ,,Met dit plan brengen we de plek tot leven. Het heeft even geduurd, maar als dit kaderbesluit straks is vastgesteld kunnen we ook echt verder om van het Werninkterrein een nieuwe Leidse buurt te maken.”

Back To Top
Zoeken