skip to Main Content

Stop op uitbreiding terrassen

Horecabedrijven die hun terras willen uitbreiden moeten wachten tot het Stadsdeel het nieuwe beleid klaar heeft. Tot die tijd geldt er een terrassenstop.

CENTRUM – Vanaf begin april mogen terrassen in Centrum niet meer worden uitgebreid. Door het toegenomen aantal voetgangers in de stad is er meer doorloopruimte nodig, aldus de gemeente die aan een voorstel zegt te werken om de doorloopruimte te verruimen. Het vorige beleid, uit 2011, ging nog uit van een ruimte van anderhalve meter. Maar dit blijkt niet genoeg om twee voetgangers elkaar comfortabel te laten passeren of naast elkaar te laten open. Gehandicapten en mensen met kinderwagens kunnen zo ook niet goed gebruikmaken van het trottoir. Totdat het nieuwe beleid klaar is, geldt er een stop op de uitbreiding van terrassen. De gemeente gaat bewoners en ondernemers bevragen over het vergroten van de doorloopruimte. Op basis van de verzamelde informatie, komt er een voorstel voor het wijzigen van de regels, waarop vervolgens inspraak komt. Daarna kan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel besluiten de nieuwe regels vast te stellen. In de tussentijd worden vergunningen voor terrasuitbreidingen geweigerd. Cafés en restaurants die buiten meer stoeltjes willen neerzetten, kunnen tegen deze vergunningstop aanlopen. Deze regels gelden voor uitspanningen die vergund zijn volgens het beleid van 2011.

Maatwerkprocedure

Terrassen waarvoor een terrassenplan is vastgesteld, vallen niet onder deze tijdelijke regeling. Hierbij is al rekening gehouden met voldoende doorloop. Wie een heel nieuw terras wil aanvragen, of een nieuw horecabedrijf opent, kan via een maatwerkprocedure laten bepalen wat de gewenste doorloopruimte is. Net als Centrum, houdt elk stadsdeel er een eigen terrassenbeleid op na. Dit in het kader van een stedelijk terrassenbeleid. Op de website van de gemeente staat per stadsdeel aangegeven wat dit beleid inhoudt. Zoek hiervoor op ‘horeca-en terrassenbeleid’.

Back To Top
Zoeken