skip to Main Content

Stadsdeel investeert in ontwikkeling buurten

Waar Gaat Het Geld Voor Bijlmer Centrum Naartoe?

De bewoners zij nu aan zet! Bewonersorganisaties in Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gaasperdam-Driemond Stadsdeel krijgen elk €300.000 om te steken in de ontwikkeling van de buurten.

ZUIDOOST – Bewonersorganisaties in Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gaasperdam-Driemond krijgen van stadsdeel Zuidoost een budget van €300.000 om de buurt verder te ontwikkelen. Dat het geld voor verdere ontwikkeling naar bewonersorganisaties gaat, is gestoeld op het ‘Community-based’ begrotingsmodel dat werd gekozen door het dagelijks bestuur van Zuidoost. Met dit bedrag kunnen bewonersorganisaties in Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gaasperdam-Driemond samen met bewoners buurtplannen uitvoeren om de buurt verder te ontwikkelen. Afgelopen zomer sprak het stadsdeel met bewoners en stakeholders over wat er in de buurt leeft en bij welk model buurtbudget zij zich het prettigst voelden. Dat deden medewerkers van het stadsdeel in de buurten en via een online enquête. Bewoners en stakeholders konden hun voorkeur uitspreken voor drie modellen. Model één was ‘Zuidoost Begroot’ waarbij iedereen een plan mag indienen en iedereen uit de buurt op de verschillende plannen mag stemmen. De plannen met de meeste stemmen worden uitgevoerd. Model twee was ‘Co-creatie’ waarbij buurtgenoten met elkaar in gesprek gaan om te bepalen aan welke onderwerpen zij het geld willen uitgeven en hoeveel geld er naar welk onderwerp gaat. En model drie Community-based Begroot waarbij bewonersorganisaties het voor het zeggen krijgen en samen en plan maken om het geld uit te geven. Dit laatste model genoot de voorkeur.

Plan van aanpak

Aan een plan van aanpak wordt nog gewerkt. Als alles volgens plan verloopt wordt nog dit jaar gestart met het buurtbudget in de drie gebieden.  Voor vragen en/of opmerkingen kunnen bewoners mailen met buurtbudgetzuidoost@amsterdam.nl. Bellen mag ook. Met Elvira Osmanovic via telefoonnummer 06 1928 1563 of met Metin Karatas via telefoonnummer 06 8353 1114.

(Foto: City)

Lees ook…

EK Schaken voor doven in de Bijlmer

Back To Top
Zoeken