skip to Main Content

 Stadsarchief bouwt duurzame ‘koelkast’ 

Het nieuwe depot voor het Amsterdamse Stadsarchief wordt een gigantische koelkast van 3000 vierkante meter bij Tuindorp Oostzaan.  

 Maar gelukkig is de supergrote koelkast weenergieneutraal. Het nieuwe depot wordt momenteel gebouwd en begint al aardig te vorderen. Het gaat nog dit jaar open en is bestemd om de archieven van Amsterdam van na 1811 in op te slaan. Het gaat dan om archieven van gemeentelijke diensten waaronder de Secretarie, het Politiearchief en Publieke Werken.  

 

Luchtverversing 

In het nieuwe depot in Amsterdam Noord zal de temperatuur variëren tussen de 13 en 18 graden. Maar ook de rest van de klimaatbeheersing is indrukwekkend. Zo moet er een relatieve luchtvochtigheid zijn van 40-50% en een continue luchtverversing met vele filtersecties. Vooral dat laatste vraagt erg veel energie. Toch is het door een nauwe samenwerking tussen ontwerper, bouwer en het Stadsarchief gelukt er een energieneutraal gebouw van te maken. Dat komt door een hoge isolatiewaarde van het gebouw, slimme opwekking en(her)gebruik van energie en een innovatief klimaatbeheer. 

Hoge eisen 

Het Stadsarchief en de bouwer stonden voor een flinke uitdaging. Een dergelijk depot moet voldoen aan wettelijke eisen voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Aan de andere kant heeft de gemeente Amsterdam in haar Agenda Duurzaamheid hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van nieuwe gebouwen. Toch is het gelukt. Het gebouw wordt van de benodigde energie voorzien door een combinatie van stadsverwarming, warmteterugwinning uit de koelmachines en 1100 zonnepanelen. Bovendien is het gebouw zeer goed geïsoleerd en is er een hoge mate van luchtdichtheid. Het Stadsarchief is met name trots op een door hen ontwikkelde variabele temperatuurbeheersing, een tussen de 13 en de 18 graden Celsiuis. Daarmee wordt in feite energie gebufferd. Ook dat maakt het gebouw een stuk duurzamer.  

Back To Top
Zoeken