skip to Main Content

Speelplaats gebouwd op de fietsenstalling

Een nieuw groen parkje met speelgelegenheid op de
kop van de Minervalaan is het sluitstuk van de bouw van de fietsenstalling aan de Strawinskylaan met
plek voor bijna 4000 fietsen.

ZUID – Het nieuwe parkje bovenop de gloednieuwe fietsparkeergarage aan de Strawinskylaan dit najaar gereed zijn. Er komt een speeltuin en veel groen. Ook komt er een waterpartij en de speel-elemententen krijgen een vogel-, slang- of krokodilmotief.
Omdat de Strawinksylaan al veel eiken en berken heeft, komt ook in het nieuwe park een bosachtige sfeer terug. Er komen veel zitplekken. Niet onbelangrijk als het parkje ook aantrekkelijik moet zijn voor ouders van kinderen die er spelen.

Grondwaterstromen
Fietsparkeren onder de Strawinksy-
laan, aan de kop van de Minervalaan, kan al sinds dit voorjaar. Het park is het sluitstuk van het fietsparkeer-
garageproject aan de noordkant van Station Zuid. Hier is plek voor bijna 4000 fietsen. Het project is onderdeel van Zuidasdok: de verbreding van de A10 Zuid die onder grond verdwijnt. Daarvoor moesten de bovengrondse
fietsparkeerplekken verdwijnen. Daarbij komt dat het aantal reizigers via Station Zuid enorm gaat groeien: van rond de 100.000 per dag nu, naar 250.000 tot 300.000 in 2030.

Grondwaterstromen
Omwonenden zagen het project in eerste instantie niet zitten, omdat ze bang waren dat zo’n reusachtige fietsenkelder de grondwaterstand zou aantasten en daarmee ook de fundering van hun huizen. Ook vreesden zij dat het in de omgeving van de kelder gevaarlijk zou worden om te fietsen.

Minder stenen
Na onderzoek door de gemeente naar grondwaterstromen, beoogde boom-
soorten en de fietsverkeersveiligheid
kon het project toch doorgaan.
Bewoners eisten (en kregen) ook
minder stenen en meer groen. Fietspaden werden omgelegd en de gemeente trok meer geld uit voor
de aanleg van het speelterrein.

Back To Top
Zoeken