skip to Main Content

Slag om straatnamen IJburg

Op Centrumeiland zullen de straten namen krijgen die te maken hebben met kolonialisme en slavernij. Daarmee is het thema ‘Slag om de Zuiderzee’ passé.

OOST – Het Stadsdeel had al eerder aangegeven niet gelukkig te zijn met het plan om de naamgeving op Centrumeiland te wijden aan Slag om de Zuiderzee. Het bestuur zag niets in een ‘masculien’ thema. Inmiddels is dit thema verleden tijd en zullen de namen van de straten op Centrumeiland verwijzen naar kolonialisme en slavernij. De wijzing in de naamgeving op het nieuwste eiland van IJburg werd onlangs door burgemeester Halsema aangekondigd. Volgens Het Parool deed ze dit in een debat over een (aangenomen) voorstel van PvdA-fractieleider Sofyan Mbarki om te streven naar meer diversiteit onder Amsterdamse straatnamen, waarin nu vooral mannelijke zeventiende-eeuwse zeehelden figureren. In nieuwbouwijken zou meer ruimte moeten zijn voor bijvoorbeeld namen van migranten of vrouwen.

Ommekeer

Met het aanvankelijke plan om de Slag om de Zuiderzee in 1573 te verwerken in de naamgeving, zou een stuk Hollands Glorie herleven. De zeeslag tussen de watergeuzen en de Spaanse vloot betekende een ommekeer in de Tachtigjarige Oorlog. Nadat de geuzen de Spanjaarden hadden verslagen, kregen ze ruim baan op de Zuiderzee, destijds een knooppunt voor schepen die via Waddeneiland Texel de wereldzeeën opvoeren. Voor Amsterdam, tot die tijd in Spaanse handen, was de overwinning essentieel: de stad kon uitgroeien tot een belangrijk handelscentrum en zich klaarmaken voor de Gouden Eeuw.

Back To Top
Zoeken