skip to Main Content

Schoonheidsbehandeling voor markten in Mokum

De gemeente wil Amsterdamse markten weer aantrekkelijk maken voor bezoekers en ondernemers. Wat dat betekent voor ‘onze’ markten blijkt eind dit jaar.

ZUIDOOST – Zuidoost heeft meer markten dan andere stadsdelen. De markten bij Reigersbos, Kraaiennest, Ganzenhoef en op het Anton de Komplein zijn onlosmakelijk verbonden met de buurt. Net als andere markten in de stad liggen ook deze instituten onder de loep. Hoe dat zo? De gemeente signaleerde dat het met veel Amsterdamse markten niet goed gaat: steeds minder bezoekers, leegstaande kramen, weinig variatie aan producten en gebrek aan vernieuwing. Onlangs kondigde ze dan ook op haar site aan dat ze actie neemt om de markten in de stad weer vol en aantrekkelijk maken voor bezoekers en ondernemers.

Onderzoek
Daarvoor start de gemeente met onderzoek. Ze kijkt onder meer per gebied wat voor soort markten gewenst zijn en welke markten nodig zijn op welke plek Ook haalt ze meningen en ideeën op in de stad, zoals bij marktondernemers en hun klanten. Tot 2 mei konden mensen meedoen aan het onderzoek door een digitale vragenlijst in te vullen. De input uit de stad wordt meegenomen in het advies van de stadsdeelbesturen aan het college van B en W. Eind dit jaar besluit dit college over de markten in de meeste stadsdelen, waaronder de markten in Zuidoost. Alleen voor één markt, de Pekmarkt in stadsdeel Noord, is de gemeente iets specifieker over de verbeteringen.

Back To Top
Zoeken