skip to Main Content

Ringdijk wordt verstevigd

Waternet is gestart met het verstevigen van de Ringdijk. Het gaat om een stuk van één kilometer tussen de Wibautstraat en de Middenweg.

OOST – De bestaande dijk is hoog genoeg, maar niet voldoende stevig. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek: in de dijk worden stabilisatoren aangebracht. Deze 700 kunststof JLD-dijkstabilisatoren verbinden de waterkering met de ondergrond. De nieuwe techniek heeft veel voordelen. Het werk is sneller klaar dan bij andere methodes. Het heien van damwanden is bijvoorbeeld niet nodig en er hoeft geen grond worden aangeleverd. Er kan worden gewerkt met licht materieel, daardoor is minder ruimte nodig hebben. Dat geeft ook minder overlast voor de omgeving. Een ander groot voordeel is dat de vorm van de dijk blijft zoals hij nu is en dat de bomen op de Ringdijk blijven staan, zoals buurtbewoners dat graag zien. Bij deze aanpak wordt de Ringdijk van binnenuit vernageld aan de grond waardoor hij beter is opgewassen tegen extreem hoog water. De komende jaren zal in heel Nederland nog 1100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen worden aangepakt.

Samenwerking
De totale lengte van de Ringdijk is vier kilometer, maar niet alles hoeft te worden verstevigd. Het deel vanaf de brandweerkazerne bij de Amstel tot aan de Wibautstraat is stevig genoeg. Het innovatieve dijkversterkingsproject is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, verenigd in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De hele landelijke operatie duurt tot 2028 en kost in totaal 7,4 miljard euro.

Back To Top
Zoeken