skip to Main Content

Regenboogmaatjes voor LHBTI’ers met problemen

Regenboogmaatjes Voor LHBTI’ers Met Problemen

LHBTI’ers met problemen kunnen nu een beroep doen op Regenboogmaatjes. Dit zijn vrijwilligers die mensen uit de LHBTI-gemeenschap bijstaan…

UTRECHT – Stichting De Tussenvoorziening komt met het Regenboogmaatjesproject! Dit project is bedoeld voor kwetsbare homo- en biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Jarrel, projectleider van de Regenboogmaatjes: ,,Er is nog veel te weinig ondersteuning voor mensen met een LHBTI-achtergrond. Terwijl de cijfers er niet om liegen. Met de Regenboogmaatjes hopen we mensen uit hun isolement te helpen.” Movisie, het kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, heeft onderzoek gedaan naar het welzijn en gezondheid van de LHBTI-gemeenschap.

Eenzaam

De onderzoekers concluderen dat mensen uit deze gemeenschap vaker last hebben van psychische klachten en dat 66 procent van de transgenders eenzaam tot zwaar eenzaam is. Regenboogmaatjes moeten deze mensen steun bieden. De vrijwilligers kunnen mensen uit de LHBTI-gemeenschap zijn, maar dit is geen vereiste. Het project is bedoeld voor Utrechters tussen de achttien en zestig jaar oud die tot de LHBTI-groep behoren en daarnaast andere problemen hebben. Denk aan dakloosheid, verslaving of een psychiatrische diagnose.

Gesteld doel

De maatjes kunnen zelf bepalen hoe het contact vorm krijgt. Samen werken ze in zes maanden naar een vooraf gesteld doel. Deze kan door de deelnemer zelf bepaald worden. Mensen die denken dat ze baat kunnen hebben bij een Regenboogmaatje kunnen mailen naar maatjes@tussenvoorziening.nl met daarin hun naam en telefoonnummer. Daarop volgt een intakegesprek, waarna De Tussenvoorziening op zoek gaat naar een geschikt maatje.

(Flickr / D66 Utrecht / Koen Kallenberg)

Lees ook:

Een nieuw thuis voor 114 mensen!

Back To Top
×Close search
Zoeken