skip to Main Content

Quarantaine in andere handen

Het Oostelijk Havengebied heeft veel hedendaagse architectuur. Het Quarantainegebouw aan het Rietlandpark is echter een parel uit het verleden. Het pand, ontworpen door Evert Breman die ook het Lloyd Hotel en Koffiehuis KHL ontwierp, kwam onlangs in andere handen…

OOST – Stadsherstel is de nieuwe eigenaar van rijksmonument het Quarantainegebouw in het Oostelijk Havengebied. Het schitterende Quarantainegebouw werd in 1922 voltooid in opdracht van rederij Lloyd. De rederij richtte zich in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw op passagiersvervoer, eerst waren dat vooral Spanjaarden en Portugezen die naar Zuid-Amerika wilden, later waren het veel Oost-Europeanen die hun geluk overzee wilden beproeven. Het bijbehorende Lloyd Hotel stond bekend
als Europa’s ‘beste landverhuizers-
hotel’. Om te voorkomen dat aan boord epidemieën zouden uitbreken of dat passagiers op de plaats van
bestemming geweigerd zouden
worden vanwege slechte hygiëne, werden zij in het Quarantainegebouw gecontroleerd op luizen, vlooien en besmettelijke ziektes. Hun kleding werd gereinigd in desinfectieovens in de kelder van het gebouw. Toen de Koninklijke Hollandsche Lloyd in 1935 na een faillissement een doorstart maakte, kwam het Lloyd-complex met het Quarantainegebouw in bezit van de gemeente (het aanverwante Lloyd Hotel was tot 1987 in gebruik als huis van bewaring, voor volwassenen en later ook voor minderjarigen).

Sloopwoede

Stadsherstel heeft het Quarantainegebouw overgenomen van Woonstichting Lieven De Key die zich focust op starterswoningen binnen de ring. Het Quarantainegebouw heeft de sloopwoede in de tweede helft van de twintigste eeuw overleefd. In de jaren 80 werd het gebouw gekraakt.

Expositie

Behalve ateliers bevat het Quarantainegebouw muziekstudio’s en eetcafé Bombarie. Het eetcafé is dagelijks geopend en exposeert elke maand kunst van makers uit het gebouw.

Back To Top
Zoeken