skip to Main Content

Protest ‘roofbouw Oud-Zuid’

Zuidbewoner Rudolf Dekker beschrijft in een boek de talloze verbouwingen die er plaatsvinden in Oud-Zuid en de schade die deze toebrengen aan het 19e-eeuwse erfgoed in de buurt. Tijd om alarm te slaan, vindt Dekker.

ZUID – ,,De gemeente nodigt de superrijken uit de hele wereld uit om zich hier te vestigen, faciliteert het negeren van bouwvoorschriften en bevordert bewust de tweedeling in de stedelijke samenleving”, lezen we op de achterflap van Roofbouw in Oud-Zuid, een boek van Rudolf Dekker. De toon is duidelijk. Het continue bouw en verbouwen in zijn stadsdeel, staat hem tegen. ,,Met bouwvergunningen wordt gestrooid, handhaving vindt niet meer plaats.” In het boek schetst hij tal van voorbeelden waarbij verbouwingen misgaan. Wateroverlast door onderkeldering, verzakkingen doordat verdiepingen op woningen worden geplaatst. ,,Verzakkingen leiden ertoe dat houten trapleuningen spontaan knappen.” De verstoring van het grondwaterpeil leidt bij buurhuizen tot wateroverlast en stank. Desondanks telde Dekker dit jaar alweer 85 vergunningen voor kelderbouw in Zuid. De bouwwoede hangt samen met veranderingen in de Wet Ruimtelijke Ordening. Regels werden verruimd, en overheden kregen meer zeggenschap. ,,Al die complexe wetten en regelingen maken het in de praktijk voor investeringsmaatschappijen, projectontwikkelaars en aannemers extra makkelijk om hun gang te gaan. Ze vormen voor de gewone burger wiens woonomgeving verziekt wordt, een ondoordringbaar labyrint.”

Kortzichtige bestuurders
Dekker vindt dat Amsterdammers de stad moeten redden uit de klauwen van kortzichtige bestuurders, net als vijftig jaar geleden met de cityvorming en de Jordaan en Nieuwmarktbuurt afgebroken zouden moeten worden. En net als een eeuw geleden, toen de stad plannen had om de grachten te dempen. Meer lezen? Roofbouw in Oud-Zuid is te koop bij de boekhandel, of anders voor €9,95 te bestellen bij panchaud.nl.

Back To Top
Zoeken