skip to Main Content

Pratende prullenbakken in de Indische Buurt  

De Efteling had in 1959 de primeur met de pratende prullenbak Holle Bolle Gijs. Maar inmiddels is afval weggooien in de Indische Buurt óók een belevenis. 

Om bezoekers en bewoners te stimuleren afval in de bak te gooien in plaats van op straat, komen er drie speciale afvalbakken in de Indische Buurt: zodra je er iets ingooit, komen ze verrassend uit de hoek. De Amsterdamse ‘babbelbakken’ zijn minder dwingend dan Holle Bolle Gijs op de Efteling: ‘Papier hier’ behoort niet tot hun repertoire, maar wel zoiets als ‘Vergeet je niet mij te gebruiken?’ en ‘Geef je afval maar aan mij’.
Sinds 12 juli staat de eerste bak in de Batjanstraat. De andere twee worden geplaatst op het Makassarplein en het Sumatraplantsoen. Als de bakken effectief blijken te zijn, komen er meer. De pratende prullenbakken zijn een idee van woningcorporatie Eigen Haard en stadsdeel Oost. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met de firma Grijssen Park- en Straatdesign.
De afvalbakken kunnen worden toegevoegd aan een snelgroeiende lijst met experimentele afvalcontainers van de gemeente, zoals de zelfpersende prullenbakken in het centrum. De afvalbakken op de Wallen zijn het slimst. Ze sturen automatisch een mailtje naar de stadsreiniging als ze vol zijn.

Back To Top
Zoeken