skip to Main Content

Pontverkeer in de toekomst 

Steeds meer mensen pakken het pontje tussen Noord en het CentrumDaarom treft het gemeentebestuur verschillende maatregelen. 

NOORD – Ondanks de opening van de Noord/Zuidlijn is het aantal reizigers op het Buiksloterveer- en het NDSM-veer in een jaar met circa 10% gestegen. Op het IJpleinveer was dat percentage tijdens de ochtendspits zelfs 13%. De verwachting is dat het huidige aantal van 80.000 reizigers per dag zal stijgen naar 130.000. Om die groei op te vangen neemt het college van B&W diverse maatregelen, zoals de uitbreiding van de vloot. Zo wordt begin dit jaar het IJveer 63 in gebruik genomen. Ook wordt gezorgd dat fietsers meer gespreid de oversteek maken; niet allemaal tegelijk achter CS, maar ook ten oosten en ten westen daarvan. Daarnaast wordt de aanlandplaats van het IJpleinveer, die nu nog achter CS ligt, verplaatst naar de De Ruijterkade in het verlengde van de Oostertoegang. Hierdoor neemt de reistijd af en wijken minder mensen uit naar het Buiksloterwegveer.

Uitstootvrij
Het nieuwe IJveer is de vierde uit de 60-serie. Deze boten, waarop zo’n 310 mensen passen, varen schoner dan de dieselschepen. Vanaf 2022 moeten de eerste schepen uitstootvrij varen. Om dat mogelijk te maken zullen in de nabije toekomst elektrische plug-in schepen worden ingezet. Onlangs zijn de gemeente en de GVB overeengekomen dat de pontjes in ieder geval tot 2024 gratis zullen zijn.
 
 

Back To Top
Zoeken