skip to Main Content

Pierre Valkering wil verder celibatair gaan leven

Vredeskerk

De in opspraak geraakte pastoor van de Vredeskerk Pierre Valkering heeft in een brief aan bisschop Punt van het bisdom Haarlem en aan de parochianen dat hij vanaf nu het celibaat in acht wil en kan nemen. ,,Nu leef ik celibatair, ook op de manier zoals de kerk dat wenst”, aldus Valkering in zijn schrijven. ..Ik ben bereid en acht mij nu echt in staat op deze wijze verder te gaan.”

De ophef ontstond door de presentatie en  inhoud van zijn boek ‘Ontkleed niet naakt’, waarin Valkering zijn leven als homoseksuele man en priester beschreef. Bisschop Punt was niet op de hoogte dat er een boek zou verschijnen. Daaruit kwam onder meer voort dat de Vredeskerk-pastoor zich niet heeft gehouden aan het celibaat én dat hij tot voor kort bovendien porno-verslaafd was.

In zijn brief vraagt Valkering aan bisschop Punt, de hulpbisschop, de parochianen en aan alle kerkgangers om vergeving ‘voor wat ik in ZIJN en in uw ogen heb misdaan’.

,,Ik ben nochtans nu dezelfde mens als voor de dag waarop mijn boek het licht zag. Een belangrijk verschil is, zoals gezegd, dat nu geweten wordt wat eerder voor de meeste mensen verborgen bleef en dat ik nu bereid ben en mij echt in staat acht om als celibatair priester te leven. En dit maakt dat de huidige omstandigheden wezenlijk beter zijn dan de eerdere.”

Valkering vraagt aan de bisschop of hij de Goede Week en Pasen samen met de kerkgangers van de Vredesparochie mag vieren. Pasen is het belangrijkste feest in de Katholieke kerk.

De bisschop reageerde ook met een brief. Volgens Punt kan er pas een gesprek tussen hem en Valkering plaatsvinden als de mediacampagne stopt. ,,Zodra daar de rust is weergekeerd, zal de pastoor worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de bisschop.” Volgens Punt heeft Valkering het hele land opgezadeld met zijn persoonlijke worsteling. ,,Voordat de schorsing kan worden opgeheven, moet duidelijk worden dat de pastoor echt berouw heeft, de schade die hij heeft aangericht wil herstellen en dat hij heeft laten zien dat hij in woord en leven van harte in deze rooms-katholieke kerk wil staat.”

Back To Top
Zoeken