skip to Main Content

Perspectief voor dakloze jongeren

Sinds Eind Vorig Jaar Is Er 24-uursopvang Voor Alle Dakloze Jongeren

Jongeren horen niet langer dan drie maanden in de daklozenopvang en zeker niet op straat. Om dat te realiseren is het Haagse Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van start gegaan.

DEN HAAG – De gemeente werkt verder aan de verbetering van de situatie van jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden. Den Haag wil 375 woonplekken realiseren voor jongeren tussen 18 en 27 jaar en zo dakloosheid voor deze groep voorkomen. Het programma is opgesteld in samenwerking met jongeren en partners uit de stad. Er start ook een ‘pilot’ waarin honderd dak- en thuisloze jongeren die geen beroep kunnen doen op ouders of netwerk, en zelf niet in inkomen of onderdak kunnen voorzien, een stabiel inkomen krijgen. Dit zorgt ervoor dat ze toch kunnen bouwen aan hun toekomst, om te beginnen met een thuis. Voor tachtig jongeren komt er een maatwerkbudget.

Vicieuze cirkel
In Den Haag meldden zich jaarlijks gemiddeld vierhonderd jongeren bij het Daklozenloket of bij het Jeugd Interventie Team. ,,Jongeren horen niet op straat, maar moeten de kans krijgen om met hun talenten hun eigen plek te vinden in onze stad”, aldus wethouder Bert van Alphen. ,,Dat is niet alleen een huisvestingsprobleem, maar ook een inkomensprobleem. Om die vicieuze cirkel te doorbreken is het nodig om op alle gebieden te werken aan een oplossing.”

(Foto: Gemeente Den Haag)
Back To Top
Zoeken