skip to Main Content

Passende nieuwbouw op woonzorgpark Rosenburg

Passende Nieuwbouw Op Woonzorgpark Rosenburg

Op woonzorgpark Rosenburg aan de Albardastraat komen 138 appartementen voor kwetsbare mensen. Het gaat om bewoners met psychische problemen die begeleiding nodig hebben.

DEN HAAG – Woningcorporatie Arcade en ggz-instelling Parnassia gaan op woonzorgpark Rosenburg van Parnassia aan de Albardastraat betaalbare sociale huurwoningen ontwikkelen. De 138 appartementen zijn voor kwetsbare mensen met psychische problemen die extra zorgbegeleiding nodig hebben. De nieuwbouw bestaat uit een mix van woningen, zorgvoorzieningen en een kantoor voor Parnassia Groep. De woningen worden gebouwd en verhuurd door woningcorporatie Arcade. Naast de 138 appartementen komen nog drie conciërge woningen.

Tussenstap

De woningen zijn bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, die niet meer passen binnen een maatschappelijke opvangvoorziening of een voorziening voor beschermd wonen in de stad. Op dit moment is het zo dat deze mensen gelijk zelfstandig moeten gaan wonen. Terwijl zij hier vaak nog niet aan toe zijn. Dit project voorziet in een tussenstap. Met extra (zorg)begeleiding kunnen ze toch zelfstandig wonen in een beschutte wijk met toezicht.

Huurcontract

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de oude buitenplaats Rozenburg. Deze is eigendom van Parnassia en ondergaat de komende jaren een aantal aanpassingen. Meerdere verouderde gebouwen maken plaats voor nieuwbouw, passend bij het karakter van de oude buitenplaats. De toewijzing van de woningen wordt gedaan door de gemeente. René Lemson van Arcade: ,,De bewoners sluiten een huurcontract af met Arcade en hebben dezelfde rechten en plichten als onze andere huurders. Dit geeft al een bepaalde zelfstandigheid in wonen aan, omdat bij de meeste zorgprojecten de zorginstelling het huurcontract met de corporatie afsluit.”

(Foto: Arcade)

Lees ook:

Sloop voor nieuwbouw hoofdbureau politie

Back To Top
×Close search
Zoeken