skip to Main Content

Oorzaak muggenplaag blijft onduidelijk  

Er is geen duidelijke oorzaak gevonden door de muggenoverlast in een aantal straten van De Baarsjes. Dit blijkt uit onderzoek van Buro Regen&Water. 

WEST – Het onderzoek naar de muggenplaag in De Baarsjes is uitgevoerd in opdracht van Stadsdeel West. Daar klaagden vorig voorjaar veel bewoners over muggen. Tijdens een bewonersavond bleek dat mensen rond het Mercatorplein, Vespuccistraat en James Cookstraat soms wel twintig tot vijftig muggen per nacht doodslaan. De onderzoekers van Buro Regen&Water kunnen echter niet concluderen dat de muggenoverlast substantieel hoger is dan elders in De Baarsjes en West. Maar dat kwam mogelijk ook doordat veel bewoners met horren en het dichtkitten van gaten, al veel voorzorgsmaatregelen genomen hadden. Omdat er meerdere redenen zijn gevonden voor de muggenpopulatie in De Baarsjes is er dus geen pasklare oplossing. In sommige gevallen is er sprake van kruipruimtes die onvoldoende geventileerd zijn, maar ook van ontbrekende horren op ventilatieroosters en soms een vermoeden van verzakkingen van rioolbuizen.  

Geen gevaar
Tijdens het onderzoek is vast komen te staan dat de overlast komt van de Culex pipiens, of te wel, de gewone steekmug. Het kenmerk van deze soort is dat ze leven als larven in stilstaand water, vaak in en rond huis. Op dit moment is de status van deze soort ‘dat ze voor ongemak zorgen en niet zozeer een publiekelijk of maatschappelijk gevaar vormen’,  aldus het rapport. Stadsdeel, woningcorporaties, Waternet en de GGD gaan samenwerken om klachten centraal te registreren en te komen tot maatwerkoplossingen. Buro Regen&Water werkt aan een speciale muggenhandleiding waarmee bewoners zelf kunnen proberen muggenoverlast te voorkomen. Naar verwachting is die begin juni klaar. 

Back To Top
Zoeken