skip to Main Content

Ontwerp omgeving Dreefzicht vrij voor inspraak

Het College heeft het ontwerp voor de omgeving Dreefzicht af. Nog even en dan is het de beurt aan de burger om zijn mening te geven

HAARLEM – Het voorlopig ontwerp voor omgeving Dreefzicht wordt straks vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp voorziet in het vernieuwen van de openbare ruimte. Er vervallen volgens het plan twee parkeerplaatsen langs de Fonteinlaan om het zicht voor overstekende voetgangers te verbeteren. Ook wordt goed gekeken naar de balans van het groen. Twee bomen worden verplant en er worden twee bomen gekapt. Daarentegen komen er zeven nieuwe Lindes bij. Het plan kijkt naar de historische context en het monument wordt figuurlijk in de schijnwerpers wordt gezet. Het gemeentebestuur heeft het plan niet zelfstandig ontwikkeld. Belanghebbenden zijn betrokken bij het besluit. Zo heeft adviescommissie Haarlemmerhout & Frederikspark geadviseerd over het groen en de materiaalkeuze en hebben Haarlemse boswachters en de Bomenridders ideeën aangebracht.

Nog niet besproken
Pand Dreefzicht speelt binnen het ontwerp voor de omgeving Dreefzicht eveneens een rol. De eigenaar heeft een plan om nadrukkelijk meer aansluiting krijgen bij de omgeving. Op het moment van schrijven is het ontwerp nog niet besproken in de Commissie Beheer. Zodra dat is gebeurd, wordt het ontwerp ter inzage gelegd voor een periode van zes weken en kan de burger reageren. Naar verwachting wordt het definitieve plan in het derde kwartaal van 2021 gerealiseerd.

Foto 1: Noord Hollands Archief
Back To Top
Zoeken