skip to Main Content

Ontbijten met een missie

In de opmaat naar Internationale Vrouwendag op 8 maart, beginnen vrouwen in Oost de dag met dialogen over het benutten van kansen. Doe mee!

OOST – Internationale Vrouwendag wordt elk jaar op 8 maart gevierd. De dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Op die dag zijn er onder meer activiteiten in Amsterdam, zoals bij Jungle in de Tweede van Swindenstraat 26. In dat culturele centrum wordt dan gedebatteerd over de resultaten van de vier dialoogontbijten die vóór die tijd zijn gehouden in stadsdeel Oost. Hoewel elke bijeenkomst een eigen thema heeft, gaan ze allemaal over ‘eigen keuzes maken’ en ‘het benutten van kansen’. Welke belemmeringen zien vrouwen? Welke mogelijkheden? Wat moet er in Oost gebeuren voor en door vrouwen die meer zelfbeschikking willen krijgen? De eerste twee bijeenkomsten waren op 11 en 25 januari. De derde bijeenkomst is op 8 februari in de Muiderkerk aan de Linnaeusstraat 37. Onder leiding van predikant Greteke de Vries wordt dan gesproken over het thema ‘wat mag jij allemaal (niet) van je geloof?’

Alle vrouwen

Op 15 februari wordt de vierde bijeenkomst gehouden in De Kat, Wagenaarstraat 184. ‘Vrouw en familie: wat ons verbindt’ is dan het thema. Saniye Tezcan van Kezban, een stichting die voorlichting geeft over huiselijk geweld, leidt het gesprek. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur met een ontbijt. De dialogen zijn van 9.30 tot 11.00 uur. Alle vrouwen uit Oost zijn welkom. In verband met het ontbijt, graag aanmelden via vrouwendialogen@gmail.com.

Back To Top
Zoeken