skip to Main Content

Online marktplaats voor burenhulp 

Hulp nodig, of juist zin om iemand uit de buurt te helpen? Voor Elkaar in Zuid biedt kleinschalige burenhulp in alle buurten van Amsterdam-Zuid. 

ZUID – Voor Elkaar in Zuid is een organisatie die buurtbewoners in heel Zuid bij elkaar wil brengen om burenhulp en sociale contacten te bevorderen. Een van de middelen hiervoor is BUUV, een online marktplaats voor burenhulp. Daar kunnen buurtbewoners een advertentie zetten die hulp nodig hebben met de tuin, een klusje in huis, of bij het uitlaten van de hond. Ook wie hulp wil aanbieden, kan terecht op BUUV. Daarnaast heeft Voor Elkaar in Zuid de beschikking over een groep vrijwilligers die bewoners bijstaan die geen sociaal netwerk hebben of mensen die door een kwetsbare gezondheid minder zelf kunnen doen. Het is de bedoeling dat deze mensen dankzij die hulp langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Te denken valt aan klusjes in huis of tuin, boodschappen doen, meegaan naar de dokter of computerhulp. Ook kunnen de vrijwilligers helpen met de computer of administratieve klusjes op zich nemen. Vrijwilligers worden incidenteel of vaste basis aan een buurtbewoner met een hulpvraag gekoppeld. Uiteraard zijn er altijd mensen nodig om te helpen.

Van koffie tot museum
Ook zijn de mensen van Voor Elkaar in Zuid bezig met het bevorderen van sociale contacten in de buurt, zodat buren eens samen gaan wandelen, koffiedrinken of naar het museum gaan. Dat kan in tweetallen of in een groepje. De organisatie is een samenwerking van de voormalige Buurtdiensten De Pijp, Buurthulp Oud-Zuid, Buurtlijn en BUUV en wordt ondersteund door de welzijnsorganisaties Combiwel en Dynamo. Het stadsdeel geeft subsidie. Hulp aanbieden of vragen? Voorelkaarinzuid.nl 

Beeld: Rémi Walle voor Unsplash

Back To Top
Zoeken