skip to Main Content

Onderzoek naar windmolens in Noord mag doorgaan

De Gemeenteraad Wil Het Onderzoek Naar Locaties Voor Windmolens Voortzetten…

Wethouder Marieke van Doorninck mag doorgaan met haar onderzoek naar locaties voor windmolens in Landelijk Noord. Een heftige discussie heeft wel tot concessies geleid.

NOORD – Een fikse tegenvaller voor bewoners van Noord en de omringende gemeenten die protesteerden tegen de mogelijke komst van windmolens in Landelijk Noord. Onder strenge voorwaarden van de gemeenteraad mag verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck doorgaan met haar onderzoek naar geschikte locaties. Wel zijn er door de raad enkele strikte voorwaarden gesteld. Van Doorninck die de portefeuille Duurzaamheid en Circulaire Economie
heeft, zegde toe meer aandacht te zullen hebben voor bewonersparticipatie en eventuele gezondheidsrisico’s. Ook moeten de windmolens voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van geluidsreductie. Het plaatsen van windmolens blijft een hekel punt. Onderzoek van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek wijst uit dat de meerderheid van de mensen niet negatief staat tegenover windenergie, mits die windmolens niet in de eigen achtertuin staan. Maar Doorninck mag de afkorting ‘nimby’ (Not in my backyard) niet meer gebruiken uit in gemeentelijke publicaties.

Het kán!
Overigens is er niet alleen sprake van mensen die de hakken in het zand zetten. Zo wil ondernemerscollectief NDSM Energie van de NDSM-werf het meest innovatieve en duurzame bedrijventerrein van Nederland maken. Mede door het plaatsen van vijf á zes windmolens op en nabij NDSM. ,,Eén molen levert evenveel energie als veertigduizend zonnepanelen”, aldus voorzitter Martijn Pater van NDSM Energie. ,,Wij willen laten zien dat het kán: lokaal schone energie opwekken en buurtbewoners die het afnemen en dus meeprofiteren. Gebleken is dat mensen dan minder overlast ervaren en beter nadenken over hun energieverbruik. Sowieso staat tachtig procent van de Amsterdammers positief of neutraal tegenover windmolens in het eigen stadsdeel.”

(Foto: Flickr / Johan Wieland)
Back To Top
Zoeken