skip to Main Content

Omwonenden Paradiso klagen over herrie

Het geluidsniveau van Paradiso is volgens omwonenden te hard. De gemeente liet onderzoek doen. Wat bleek? Het aantal decibellen ligt inderdaad flink hoger dan de bedoeling is.

CENTRUM – De gemeente heeft een gespecialiseerd bureau laten meten of het geluid in poptempel Paradiso inderdaad ‘te hard’ staat. Aanleiding voor de geluidmetingen waren klachten van omwonenden. Bij optredens in de grote zaal was het geluid soms 61 decibel, terwijl de nachtnorm 40 decibel is. In de kleine zaal wordt de geluidsnorm minder overschreden. De hoogst gemeten geluidspiek is daar 53 decibel. Andere overlastgevers zijn het laden en lossen in de nacht en het vertrekkende publiek na een concert of feest, zo meldt het college aan de gemeenteraad. In de brief staat dat Paradiso al een aantal maatregelen heeft genomen om de overlast te verminderen. Zo zijn er nieuwe ramen geplaatst en gaat de poptempel kijken naar een nieuw protocol voor laden en lossen. Er komt nog onderzoek naar het dak, want dat blijkt het grootste geluidslek te zijn. Het college wil coulant zijn naar Paradiso omdat ze de zaal ziet als een van de belangrijkste cultuurdragers van de stad. Het popcentrum trekt jonge bezoekers uit alle lagen van de bevolking die op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met muziek. De goede bereikbaarheid speelt daarbij een rol. Om overlast zo veel mogelijk tegen te gaan, is daarom maatwerk geboden. Dat betekent dat de gemeente met Paradiso afspraken maakt over bezoekersstromen, beveiliging, logistiek en programmering en de hantering van het geluidsvolume.

Haalbaarheid

Voor wat betreft aanpassingen aan het gebouw, dat eigendom is van de gemeente: hier zal gekeken worden of het haalbaar is om het pand geluiddichter te maken. Daarbij spelen financiële en monumentale aspecten een rol. Paradiso is namelijk een rijksmonument. Daarnaast is er rondom het gebouw weinig vrije ruimte ,,Dergelijke factoren bepalen voor een groot deel welke maatregelen er genomen kunnen worden”, zo staat te lezen in de brief van het college aan de gemeenteraad.

Back To Top
Zoeken