skip to Main Content

Nu ook vuilcontainers in Centrum

Nu Ook Vuilcontainers In Centrum

Bewoners aan de oostkant van het Centrum hoeven in het najaar niet meer hun vuilniszakken aan de straat te zetten. Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van containers.

CENTRUM – De gemeente gaat een begin maken met het aanleggen van ondergrondse vuilcontainers in Centrum. Tot nu toe moeten nagenoeg alle bewoners van Centrum nog twee keer per week hun zakken aan de straat zetten, terwijl elders in de stad iedereen zijn vuil al kwijt kan in een container. Komende herfst zal de gemeente in de Czaar Peterbuurt, op Kattenburg, Oostenbrug en Wittenburg containers neerzetten. Daarna zijn de Weesperbuurt, de Plantage en de Kadijken aan de beurt. Het is de bedoeling dat over twee jaar het postcodegebied 1018 containers heeft. Bakken staan al in buurten met nieuwbouw, zoals het Funenpark en Oosterdokseiland. Net als in de rest van de stad komen er aparte verzamelbakken voor plastic, papier, glas en restafval. Zo kunnen ook bewoners in Centrum hun vuil gescheiden aanbieden, wat tot op heden dus niet het geval was.

Kabels en boomwortels

Dat er nog geen containers staan in Centrum komt doordat het lastig is om te graven in het plaveisel, dat zit vol met kabels en boomwortels. Dat de oostkant van Centrum nu wel ondergrondse vuilnisbakken krijgt, komt doordat het daar wat ruimer is opgezet dan in de binnenstad. Of en wanneer ook de binnenstad gebied ondergrondse vuilcontainers krijgt, is niet bekend. Wel worden her en der proeven gedaan met vuil ophalen via het water en bovengrondse containers.

Back To Top
×Close search
Zoeken