skip to Main Content

Nieuwe plekken 24-uursopvang asielzoekers  

Wethouder Groot Wassink heeft vier panden voor de 24 uursopvang van ongedocumenteerde asielzoekers bekendgemaakt. Twee ervan zitten in Noord. 

NOORD – In zijn recente brief aan de gemeenteraad noemt wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken) vier adressen waar ongedocumenteerde asielzoekers 24 uur kunnen worden opgevangen, zo meldt Het Parool. In Noord zijn dat Beemsterstraat 531 en Overhoeksplein 2. Anders dan bij de andere plekken is het pand aan de Beemsterstraat geen eigendom van de gemeente. Het pand waar momenteel leegstandsbeheer in zit, is van Cordaan. In Overhoeksplein 2 zit broedplaats A Lab, waarvan het contract per 1 juli afloopt. De gemeente wil een deel van het pand gebruiken. In de komende weken zal de gemeente omwonenden per brief berichten om hoeveel opvangplekken het gaat én ze uitnodigen voor de bewonersavonden in mei. 

Werken aan toekomstperspectief
De gemeente wil in totaalvijfhonderd ongedocumteerde asielzoekers opvangen. Dat moet gebeuren met maximaal 23 panden. Eerder maakte de gemeente al zeven andere locaties bekend. Begin mei beslist het gemeentebestuur of deze definitief in gebruik genomen zullen worden. In juni wordt bekend of de nieuwe vier locaties gebruikt gaan worden. Ongedocumenteerden komen alleen in aanmerking voor de 24uursopvang als ze werken aan toekomstperspectief: vrijwillige terugkeer of een traject volgen waardoor ze alsnog legaal in Nederland mogen blijven. Het is de bedoeling dat in juli de eerste deuren van nieuwe opvanglocaties opengaan en dat voor het einde van 2019 alle locaties open zijn. 

Back To Top
Zoeken