skip to Main Content

Nieuwe plannen Wagnerplein bekend

De Eerdere Renovatie Van Het Wagnerplein. Op De Achtergrond Sportcomplex Drieburcht

Nadat de oude plannen niet toereikend bleken, zijn er nieuwe plannen voor het Wagnerplein gemaakt. Er komen significant meer woningen en het Von Weberpark wordt opgeknapt.

TILBURG – Het Wagnerplein in Tilburg Noord kreeg eerder al een opknapbeurt waarbij nieuwe winkels en woningen aan het plein werden toegevoegd. Het oorspronkelijke plan, dat dateert uit 2014, was om daarnaast ook 33 woningen in het Von Weberpark en dertig woningen op de kop van het Wagnerplein toe te voegen. Maar die plannen werden door de tijd ingehaald. De vraag naar woningen steeg en de plannen werden aangepast. Nu is besloten om te kijken of er 270 woningen en 1.700 vierkante meter extra winkelruimte aan het plein toegevoegd kan worden en om het Von Weberpark een opknapbeurt te geven. De woningen komen aan de zuidkant van het plein en de gemeente eist dat van de woningen, tenminste 54 sociale huurwoningen worden gemaakt en 27 middeldure huurwoningen. De woningen worden voornamelijk ondergebracht in hoogbouw.

Kwaliteitsslag

Wethouder ruimtelijke ordening Bas van der Pol: ,,Met deze beoogde aanvullende kwaliteitsslag versterken we de ontwikkeling van het Wagnerplein en het omliggende gebied. Het past in onze ambities, en dus zeker ook in Tilburg Noord, om te zorgen voor meer woningen, maar ook fijne leef- werk en verblijfomgevingen voor onze bewoners.”

Participatie

Over het plan wordt eind 2021 een definitief besluit genomen. Voordien worden nog gesprekken gevoerd met bewoners, op basis waarvan de plannen verder worden uitgewerkt. Deze gesprekken worden gehouden in het kader van de wijkbrede participatie, waar de gemeente expliciet om heeft gevraagd bij de uitvoerende projectontwikkelaar BPD. Tijdens de gesprekken wordt vooral gekeken naar de maatschappelijke behoeften die de wijk heeft.

(Foto: Wikimedia Commons)

Lees ook…

Nieuwste School levert Junior Stadsdichter

Back To Top
Zoeken