skip to Main Content

Nieuwe horeca op Plein ‘40-’45 

Nieuwe Horeca op Plein ‘40-’45 

Nieuwe fastfoodzaken en waterpijpcafés zijn voortaan taboe op Plein ‘40-’45, maar er is wel vraag naar – en ruimte voor – andere horeca. 

NIEUW-WEST – De tijdelijke horecastop, die het afgelopen jaar van toepassing was op Plein ‘40-’45, is ingetrokken. Belangrijke nieuwe regels zijn dat de openingstijden voor nieuwe vestigingen worden beperkt. Daarnaast worden geen nieuwe fastfoodzaken en waterpijp-cafés meer toegestaan. Door deze regels wil het stadsdeel overlast voor omwonenden voorkomen, en zo de balans tussen de belangen van ondernemers en de belangen van omwonenden vergroten. Ronald Mauer, dagelijks bestuurder in Nieuw-West: ,,We hebben een aantal ondernemers die kansen zien op Plein ’40-’45 en dat juichen we toe. Cafés en restaurants brengen leven in de brouwerij en mensen kunnen elkaar hier ontmoeten. Er mag echter geen overlast zijn voor omwonenden. Met deze nieuwe set aan regels en voorwaarden willen we de balans tussen plezier en rust, voor bezoekers en bewoners, terugbrengen. 

Alvorens de nieuwe regels op te stellen, had het Stadsdeel onder bewoners een onlineopiniepeiling gehouden. Daarin informeerde het Stadsdeel naar hoe bewoners denken over het toestaan van nieuwe horeca. In de 1.172 keer ingevulde enquête gaven bewoners aan het bestaande horeca-aanbod te eenzijdig te vinden. Weliswaar kan het Stadsdeel eigen regels opstellen over horeca, maar het kan niet bepalen wat er voor voedsel geserveerd wordt. Wel belooft het Stadsdeel zijn best te zullen doen om diversiteit te stimuleren. Om die reden is er overleg met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de BIZ in de organisatie Wij Zijn Plein ’40-’45. Tijdens deze bijeenkomsten draagt het Stadsdeel actief uit welke wensen er leven bij de bewoners. 

Back To Top
×Close search
Zoeken