skip to Main Content

Nieuw fonds voor buurtinitiatieven

Een leuk project bedacht voor de buurt? Bij ‘Fonds voor Nieuw-West’ kunnen buurtbewoners een financiële bijdrage krijgen voor hun initiatief. Buurtgenoten beoordelen de aanvraag.

NIEUW-WEST – Welzijnsorganisatie Eigenwijks, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst hebben een Fonds voor Nieuw-West opgericht. Daaruit kunnen bewoners geld krijgen voor buurtinitiatieven die Amsterdam Nieuw-West leuker maken. Dit met nadruk op betrokkenheid van bewoners. Zij voeren de initiatieven uit met een positief effect op het wonen, leven en werken in Nieuw-West. Een buurtcomité van bewoners beoordeelt de aanvragen en geeft bij goedkeuring subsidie. Nieuw-West is verdeeld in zeven wijken, die elk een comité hebben. In elk buurtcomité zit een vertegenwoordiger van een regiegroep. Dat is een groep bewoners die met het stadsdeel meebeslist over de toekenning van subsidies. Het idee is dat het fonds helemaal door en voor bewoners wordt beheerd. Het Amsterdam fonds voor de Kunst en het Prins Bernhardfonds hebben in stadsdeel Oost al eerder een dergelijk fonds opgericht. Hiermee worden buurtactiviteiten georganiseerd, zoals een live muziekfestival of een wildpluktuin. Het fonds is een aanvulling op alle andere manieren om buurtinitiatieven te financieren. Ofwel: ,,Alles waar een buurt gezelliger, vrolijker en leuker van wordt.” Bewoners uit Nieuw-West kunnen ook zelf doneren aan het fonds via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tot nu toe is er ongeveer vijfduizend euro in kas.

Financiële onderbouwing
Het aanvragen van een bijdrage kan natuurlijk ook. Daarvoor moeten buurtbewoners die een goed idee hebben een formulier downloaden en invullen. Onder andere moet er een financiële onderbouwing komen van het plan en moet duidelijk zijn wie in de buurt allemaal betrokken moeten worden om het uit te voeren. Informatie over het Fonds voor Nieuw-West is te vinden op fondsvoornieuwwest.nl

Beeld: Kat Yukawa voor Unsplash

 

Back To Top
Zoeken