skip to Main Content

Mega-geveltuin bij Baxter Building

Geveltuintjes kunnen anders worden ingevuld. Dát bewijst de tachtig meter lange geveltuin bij Baxter Building aan de Muiderstraat.

CENTRUM – De stichting Green City Buzz heeft bij het Baxter Building aan de Muiderstraat een geveltuin aangelegd die drie keer zo breed en dubbel zo diep is als normaal. De border is aangelegd langs de hele gevel van het pand en de aangrenzende monumenten. Het hele perceel meet tachtig meter en is 1,20 meter breed en 60 centimeter diep. Er staan maar liefst 152 plantensoorten in. Baxter Building ligt aan de zogenaamde Knowledge Mile in het Centrum. Een van de projecten is het vergroenen van deze stadsstrook tot een Knowledge Mile Park. De mega-geveltuin is hier onderdeel van. De border heeft beplanting die ook in de wintermaanden interessant is om naar te kijken. Ook wordt het klimgroen niet gemeden, dit wordt onterecht als ‘slecht voor gevels’ beschouwd. ,,Deze gevelborder is een showcase van hoe het óók kan: regenwaterbestendig, duurzaam en het hele jaar spannend”, zo staat te lezen op de website van Amsterdam Rainproof. De border is een unicum in de stad, zo stelt Green City Buzz, dat ten doel heeft Amsterdam technisch, esthetisch en op het gebied van milieu te vergroenen. De stichting streeft ernaar stadsgroen te planten in volle grond, wat de regenbestendigheid van de stad vergroot.

Ook educatief

Om de border bij Baxter Building te realiseren, is eerst zestig centimeter grond afgegraven en gevuld met onkruidvrije en verrijkte aarde. De vruchtbare grond van de gemiddelde geveltuin is veel minder diep, namelijk dertig centimeter. Daarna stuiten planten op zand. Door meer aarde te storten, kunnen planten dieper wortelen en hebben ze een betere kans om te overleven. Daarnaast kan de border meer water opvangen. Behalve voor het opvangen van water en meer biodiversiteit, dient de border ook educatieve doelen. Wekelijks gaat Green City Buzz uitleg en lezingen geven over hoe zo’n border te onderhouden.

Back To Top
Zoeken