skip to Main Content

Meer woningen bij de A10 

Het is nog een van de laatste rafelrandjes binnen de Ring A10, met een Lidl en een hostel. Nu komen er 300 tot 600 woningen bij. 

WEST – Bij de zogenaamde Entree Gulden Winckel in Bos en Lommer, bij de Sara Burgerhartstraat en de Krelis Louwensstraat, willen Rochdale, Stagenoot en Eigen Haard hun bezit ‘herstructureren’. Dit staat in een memo dat het dagelijks bestuur van stadsdeel West heeft gestuurd naar de stadsdeelcommissie. De woningcorporaties willen ook drie- tot zeshonderd woningen extra gaan bouwen. Het stuk is een van de laatste rafelrandjes binnen de ring A10, met een supermarkt en daarboven een biljartzaal, en een oud schoolgebouw met daarin een moskee en een basisschool. Hier is ook het voormalige Elseviergebouw van Willem Dudok met het Dutchies Hostel. Op de parkeerplaats daarachter nam woningcorporatie Rochdale afgelopen zomer nog maatregelen om overlast door jongeren en drugsgebruik terug te dringen. Volgens het memo vinden de woningbouwcorporaties dat er in dit stukje Bos en Lommer nog wel wat meer ‘verdichting’ kan plaatsvinden, ofwel: ze vinden dat de ruimte niet efficiënt wordt gebruikt. Het betekent onder meer dat van kantoren in het naastgelegen bedrijfsverzamelgebouw Henrik de Keyser woningen worden gemaakt. Verder wordt het noodlokaal, waar nu een buurtkamer zit, gesloopt om plaats te maken voor een woongebouw en gaat de supermarkt uitbreiden.  

Overlast
Op de plek van de voormalige Wereldbibliotheek, achter de Willem Leevendstraat, zouden volgens het plan ook woningen moeten komen. De bewoners van de deze straat zijn overigens tegen hoogbouw in hun achtertuin, zo valt te lezen in het memo. Het gebied is volgens de gemeente voor verbetering vatbaar. Zo is het er onveilig en ervaren bewoners overlast van het vele verkeer door bezoek aan de supermarkt en aan de moskee.

Back To Top
Zoeken