skip to Main Content

Meer theater IN Van Deysselbuurt

Radio van Deyssel krijgt een vervolg in een permanent Pop-Up Theater.

NIEUW-WEST – Frascati opent in de Van Deysselbuurt een pop-up theater als opvolger van Radio Van Deyssel. In de Van Deysselbuurt is een groot stadsvernieuwingsproject aan de gang. In het kader van De (on)vertelde stad werken Frascati en woningcorporatie Rochdale samen in deze ‘ontwikkelbuurt’. De (on)vertelde stad gaat over urgente urbane thema’s en komt tot stand in nauwe samenwerking met Amsterdamse instellingen en bewoners. Vanuit het hart van de Van Deysselbuurt ontwikkelde theatermaker Hanna Timmers afgelopen seizoen al de vierdelige theaterserie Radio van Deyssel, een programma samen mét en voor bewoners.

Het vervolg…
Frascati heeft de ambitie om het pop-up theater de komende tijd te laten uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor de buurt. Vanaf september komt het in elk geval vervolg van de theaterserie van Timmers. Ook gaat Theater van Deyssel vaker open, wordt het aantal activiteiten geïntensiveerd en de functie van het pand als podium van de buurt verstevigd.
Frascati is nog op zoek naar samenwerkingspartners op lokaal niveau om een cultureel programma te maken. Ook is er een vacature voor een coördinator, iemand die affiniteit heeft met de buurt en die in staart is bewoners, lokale initiatieven en plannen, maatschappelijke partners en kunstenaars bij het theater te betrekken. Meer informatie op frascatitheater.nl/content/radio-van-deyssel

Back To Top
Zoeken