skip to Main Content

Meer containertuintjes tegen zwerfafval

De stad is opgevrolijkt met 25 nieuwe containertuintjes. De bedoeling is dat hiermee zwerfvuil wordt tegengegaan en de buurt een stukje groener wordt. De animo is groot.

DEN HAAG – In de stadsdelen Escamp, Segbroek, Scheveningen, Haagse Hout, Centrum en Laak zijn 25 fleurige tuintjes geplaatst rondom de restafvalcontainers, zogeheten containertuintjes. De tuintjes staan op plekken waar veel afval naast containers wordt gedumpt én waar nog weinig groen in de straat is. Ook moet er voldoende draagvlak voor zijn in de buurt, want het is de bedoeling dat bewoners de tuintjes zelf onderhouden. Voor dit laatste is veel animo. Uit een eerdere proef uit 2019 is gebleken dat bewoners in de rij staan om een tuintje te adopteren en dat zij hierdoor meer bereid zijn om hun buurt schoon te houden.

Ervaringen van bewoners

Tijdens de proef wordt de hoeveelheid afval op en rond de containers gemeten. Ook wordt er gekeken naar de ervaringen van bewoners. De proef in de zes stadsdelen loopt tot juli 2021. Bij een positief resultaat blijven de tuintjes staan. De containertuintjes worden gevuld door het Haags Groenbedrijf. Bij de selectie van planten wordt rekening gehouden met variatie in bloei, het seizoen, bestendigheid en onderhoudsvriendelijkheid.

(Foto: Frank Jansen)
Back To Top
Zoeken