skip to Main Content

Meer aandacht voor oudere werkloze

Meer Aandacht Voor Oudere Werkloze

De oudere werkloze krijgt meer aandacht van wethouder Esmah Lahlah van Participatie. Werkzoekenden van 45 jaar en ouder vinden moeilijk een andere baan.

TILBURG – De gemeente gaat extra tijd en energie steken in mensen die 45 jaar of ouder en werkloos zijn. ,,We weten uit data en onderzoek dat hoe ouder je bent, hoe kwetsbaarder je bent op de arbeidsmarkt. Daarom focussen we al op de leeftijd vanaf 45 jaar. Juist om ervoor te zorgen dat deze groep zich zo vroeg mogelijk sterk en arbeidsfit voelt en tot hun pensioen probleemloos mee kan doen op de arbeidsmarkt”, zo laat wethouder Esmah Lahlah van Participatie weten. Het aantal werkzoekenden boven de 45 jaar is groot in de stad, het omvat om en nabij de helft van alle Tilburgers met een uitkering. Maatwerk in dit traject is volgens de gemeente erg belangrijk.

Werkgevers
N
iet alleen werkzoekenden worden benaderd, ook werkgevers zijn onderdeel van dit traject. Er wordt in gesprek gegaan met deze groep, met name om inzicht te krijgen in de drempels die er zijn om een 45-plusser aan te nemen. Daarnaast wordt gekeken naar de vraag vanuit de werkgevers. In vergelijking met de rest van het land is het aantal werklozen boven de 45 jaar in Tilburg hoog, namelijk 3,9 procent tegenover 2,7 procent elders in het land. Dit verschil is opvallend omdat de percentages in andere leeftijdscategorieën werklozen vrijwel gelijkligt.

Zinloze verplichting
Vorig jaar werd duidelijk dat van werkloze zestigplussers in Tilburg alleen wordt verwacht dat ze nog verplicht solliciteren als ze heel serieus kans maken op een betaalde baan. Wethouder Lahlah liet toen weten: ,,Het gesprek dat klantregisseurs nu weer met mensen gaan voeren is leidend, we leggen niemand een zinloze verplichting op. Als dat (betaald werk, red.) niet haalbaar is, kijken we naar andere mogelijkheden en geven we iemand voor kortere of langere tijd rust.”

(Foto: Gemeente Tilburg / Dolph Cantrijn)
Back To Top
×Close search
Zoeken