skip to Main Content

Meer aandacht voor ‘cruciale verhalen’

Onlangs bestelde wethouder Marjolein Moorman voor alle Amsterdamse scholen de 10X meer geschiedenis-poster van The Black Archives. Dit initiatief past bij de huidige aandacht voor de duistere kant van ons verleden.

OOST – The Black Archives aan de Zeeburgerdijk biedt unieke informatie over zwarte cultuur en geschiedenis. Daarnaast ontwikkelt de organisatie initiatieven onderwerpen te belichten vanuit ‘perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven’. Zo lanceerde The Black Archives begin juni de poster ‘10X meer geschiedenis: verzwegen geschiedenis op scholen’. De organisatie vertelt hier ‘cruciale verhalen’ die kinderen niet of nauwelijks op school horen, zoals over mensenrechten en globalisering, zelfbeschikking en kolonialisme. Eind juni liet wethouder Marjolein Moorman (onderwijs) weten dat zij deze poster naar alle scholen in de stad wil sturen.

Slavernijverleden onderbelicht
Rond die tijd liet zij zich in Het Parool ook kritisch uit over het lesmateriaal op scholen. Volgens onderzoek van bureau Regioplan in opdracht van het gemeentebestuur, vindt een groot deel van de docenten dat er op hun school onvoldoende aandacht voor de slavernij is en dat het lesmateriaal niet goed is. Volgens hen is dit materiaal te eenzijdig en wordt de slavernijgeschiedenis te veel behandeld vanuit Europees perspectief. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar Suriname en de Antillen en blijft de uitbuiting in het voormalige Nederlands-Indië onderbelicht. Moorman vindt deze conclusie ‘pijnlijk’, omdat deze geschiedenis ‘tot op de dag van vandaag invloed heeft op het leven van groepen Amsterdammers’. Ze gaat de uitkomsten van dit onderzoek onder meer voorleggen bij het Ministerie van Onderwijs.

Excuses Amsterdam
Kort daarvoor dienden zeven fracties in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in dat moet leiden tot excuses van de gemeente voor de slavernijgeschiedenis van de stad. De initiatiefnemers willen ook dat slavernij meer aandacht krijgt op scholen.

Back To Top
Zoeken