skip to Main Content

Massa-evenementen naar Noord?

Massa-evenementen Naar Noord?

Noordkust op de Nieuwendammerdijk moet ruimte bieden aan ‘de spelende mens’. De vraag is hoeveel lolmakers de buurt aankan.

NOORD – Dichtbij Damen Shiprepair Oranjewerk beitelen de eigenaars van Roest aan een stadsstrand. Op deze ‘vrije plek’ waar ‘oude industrie en stedelijke ontwikkeling elkaar recht in de ogen kijken’ is ruimte voor onder meer ‘de spelende mens’ en ‘de liefde’. Sinds kort is er echter ook onrust: er bleken plannen te zijn voor evenementen met duizenden bezoekers. Verbazing alom: het zou toch een intiem stekje worden? Het betreft festivals op 27 april (Koningsdag), 5 mei (festival Vrijland) en 11 mei (openingsfeest Noordkust). Toen de initiatiefnemers van deze feesten een flyer verspreidden met een uitnodiging voor een informatieavond op 13 februari, was het hek meteen van de dam. De folder bereikte lang niet alle omwonenden, maar velen hoorden het via via.

Overlast

Als reactie op de onrust plaatste het Stadsdeel een bericht op zijn website. De gemeente meldde onder meer dat voor de eerste twee feesten vergunningsaanvragen waren ingediend. Inmiddels zijn die procedures zo vergevorderd dat de gemeente besluiten kan nemen. Daarna kan tot zes weken na publicatie bezwaar worden ingediend. Uit reacties op sociale media blijkt dat omwonenden vrezen voor (geluids)overlast en voor schade aan de natuur; de zwaar beschermde meervleermuis schijnt in ‘kwetsbaar groen’ dichtbij de feestplek te wonen.

Back To Top
×Close search
Zoeken