skip to Main Content

MaDiZo sluit aan bij bewonersinitiatieven

MaDi Zuidoost zoekt steeds vaker aansluiting bij bewonersinitiatieven om kwetsbare bewoners in Zuidoost nóg beter te kunnen ondersteunen. Zoals de Telefooncirkel.

 

ZUIDOOST – De Telefooncirkel van Zuidoost is van oorsprong een burgerinitiatief waar de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen (MaDiZo) is ingesprongen. Het percentage alleenwonenden is in zeventig jaar tijd toegenomen van 5 naar 22 procent. Met de Telefooncirkel biedt MaDiZo deze groep zeven dagen in de week, een veilig gevoel. Alleenwonenden in Zuidoost en Diemen kunnen zich voor de Telefooncirkel bij MaDiZo opgeven. MaDiZo zoekt steeds vaker samenwerking met nieuwe en bestaande bewonersinitiatieven, zoals de Telefooncirkel. Behalve de Telefooncirkel is MaDiZo ook gaan samenwerken met Het koffieuurtje in Venserpolder. Dat is een burgerinitiatief waar MaDiZo met Welzijn op Recept samenwerkt. Bewoners kunnen elke donderdag van 14.00 tot 15.30 uur terecht op een inloopspreekuur in het gezondheidscentrum in Venserpolder. Professionals staan klaar om bij een kopje koffie oplossingen te vinden voor (levens)vragen. Maarten van Dongen, directeur-bestuurder van MaDiZo, liet hierover weten: ,,De samenwerking met burgerinitiatieven als deze, leidt tot een breder aanbod van activiteiten waar kwetsbare bewoners gebruik van kunnen maken.”

Sociale cohesie

MaDiZo richt zich op de bevordering van de sociale cohesie in wijken door vrijwilligers die in de directe omgeving wonen in te zetten. Overigens kunnen alleenstaanden in Zuidoost zich voor de Telefooncirkel opgeven via 020 3141621 of via madizo.nl.

 

 

Back To Top
Zoeken