skip to Main Content

Maatregelen voor beschaafd gedrag toeristen

Borden met opschriften en hosts in drukke gebieden moeten ervoor zorgen dat bewoners minder overlast hebben van bezoekers van het centrum.

CENTRUM – Hosts, stickers en banieren moeten bezoekers van de drukke buurten in Centrum wijzen op de geldende regels. Deze maatregelen heeft de gemeente ingezet om de overlast in het Wallengebied, op het Rembrandtplein en de Leidsebuurt te verminderen. Gepoogd wordt de bewoners van het gebied te ontlasten. Bezoekers zijn soms verbaasd dat er mensen wonen in deze buurten, zo concludeert de gemeente. Een bewoner vertelt op de gemeentesite:  ,,De afgelopen jaren miste ik regie vanuit de gemeente om grip te krijgen op de situatie rondom de Leidsebuurt. Als bewoner kan je weinig doen. Je kan bezoekers hoogstens aanspreken op hun gedrag.”

Welkom heten
Nu komen er bij de meest gebruikte ingangen van het Wallengebied, het Rembrandtplein en de Leidsebuurt elke vrijdagavond en -nacht en zaterdagavond en -nacht hosts te staan. Zij gaan de bezoekers welkom heten en hen wijzen op de regels, maar geven ook tips over waar het nog gezellig is ‘s avonds. Een andere manier om de gasten te informeren, zijn banieren aan borden en bruggen in het Wallengebied. Reclameborden, stickers en opschriften op de stoep met corrigerende teksten moeten ook zorgen dat de toeristen zich beter gaan gedragen. Het project duurt tot juni.

Back To Top
Zoeken