skip to Main Content

Maatregelen tegen (ver)bouwgekte in Zuid

De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de zogeheten bouwdynamiek, in de volksmond ook ‘verbouwgekte’ genoemd. In De Pijp is het nu al verboden om vier meter uit te bouwen.

ZUID – In stadsdeel Zuid neemt de gemeente maatregelen tegen de zogeheten bouwdynamiek: het aan-, op- en verbouwen van oude panden. Al dat ge-boor en getimmer veroorzaakt volgens de gemeente teveel overlast voor omwonenden, door stof en lawaai. Daarnaast zou de openbare ruimte langdurig worden belast door bouwcontainers, puinbakken en mobiele toiletten. Ook zou het volbouwen van binnentuinen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de klimaatbestendigheid van buurten en het onderkelderen van woningen zou negatief kunnen uitpakken voor de waterstand. Portefeuillehouder Sebastiaan Capel van stedelijke ontwikkeling: ,,Nu de huizenmarkt op zijn top zit, wil men zoveel mogelijk vierkante meters toevoegen aan woningen. Vooral in delen van Zuid. Bewoners zien hun omgeving snel en sterk veranderen. Het zijn andere tijden en die vragen om meer regulerende maatregelen, maar wel met ruimte om te investeren in de kwaliteit van de stad.”

Andere buurten

In het vernieuwde bestemmingsplan van De Pijp is al een beperking van de wettelijke vergunningsvrije ruimte van vier meter tot maximaal 2,5 meter uit de achtergevel van kracht. De gemeente onderzoekt dit soort maatregelen ook voor de bestemmingsplannen voor het Museumkwartier/Valeriusbuurt en de Hoofddorpplein/Schinkelbuurt.

Back To Top
Zoeken