skip to Main Content

Maatregelen tegen drukte op de gracht

Het is te druk op de grachten. Wethouder Dijksma heeft om dit tegen te gaan een Nota Varen geschreven. Met het nachtelijk vaarverbod en vergunning voor boten met meer dan twaalf passagiers.

CENTRUM – Bewoners van de binnenstad, booteigenaren en andere belanghebbenden kunnen tot 23 januari hun mening kenbaar maken op de Nota Varen van Verkeerwethouder Sharon Dijksma. In de nota staan maar liefst zeventien maatregelen waarmee de wethouder het verkeer op het water in het centrum beheersbaar wil maken. Het is namelijk overvol op de grachten, zo is te lezen in de nota. Zo is het op het kruispunt Prinsen- Leidsegracht op zomerse dagen veel te druk, met botsingen tot gevolg. En tijdens piekuren is de haakse bocht bij de Haarlemmersluis overbelast. Verder melden steeds meer bewoners overlast van feestende bemanning van sloepen en boten tot diep in de nacht. Het meest in het oog springende maatregel is dan ook het nachtelijke vaarverbod in de grachten in de binnenstad. Daarvan uitgezonderd zijn de doorgaande routes over de Kostverlorenvaart, de Staande Mastroute en de doorgaande vaarroute via de Amstel en Nieuwe Herengracht, ondanks dat bewoners hebben aangegeven daar ook last te ondervinden. De gemeente wil daar strenger gaan handhaven. Verder moet iedereen die met meer dan twaalf passagiers wil varen, een vergunning aanvragen. Op de plekken waar het op zomerse dagen te gevaarlijk wordt om te varen, gaat een beperking gelden. Dit ook omdat er onderhoud moet plaatsvinden aan bruggen en kades. Verder stelt de wethouder strengere handhaving voor.

Roeien en kanoën

Voor de langere termijn moet er een nieuw vergunningenstelsel komen, waarbij het aantal vergunningen wordt gelimiteerd. Verder wordt onderzocht of het niet verstandig is om routes of plekken in te richten waar mensen kunnen roeien en kanoën. Veel van de maatregelen, zoals die van het vaarverbod en de handhaving, gaan komend vaarseizoen al in. Bezwaar maken kan via de website van de gemeente. Zoek hiervoor op ‘nota varen’. Meer info ook via programmavaren@amsterdam.nl

Back To Top
Zoeken