skip to Main Content

‘Maak Mercatorplein beschermd stadsgezicht’

Door de aantrekkende economie en bouwwoede verdwijnen langzaam maar zeker de karakteristieken van de Mercatorbuurt. Erfgoedvereniging Heemschut wil maatregelen.

WEST – Erfgoedvereniging Heemschut wil dat onder meer de Admiralenbuurt beschermd stadsgezicht wordt. Samen met het Cuypersgenootschap en Genootschap Amstelodamum dringt Heemschut er op aan deze ‘kwetsbare’ buurten te beschermen zodat buurten zich ontwikkelen mét bescherming van de aanwezige waarden. Een aantal jaar geleden werd een dergelijke aanvraag bij het Rijk nog afgewezen, maar Heemschut wil dat dit wordt herzien. ,,De aantrekkende economie en het gebrek aan regelgeving voor het behoud hebben enorme gevolgen. Door groot- en kleinschalige bouwactiviteiten verdwijnen, vaak tot woede van omwonenden, langzaam maar steeds meer karakteristieken van deze gebieden”, aldus Heemschut op de eigen website.

Internationale waarde

De Admiralenbuurt in De Baarsjes is volgens Heemschut sterk beïnvloed door de Amsterdamse School. Bijzonder noemt de vereniging het Mercatorplein, dat is ontworpen door Berlage. De Admiralenbuurt is onderdeel van het uitbreidingsplan Plan West uit de jaren twintig, waarbij in korte tijd ruime woningen voor arbeiders werden gebouwd. Verder vindt de vereniging de goed bewaard gebleven structuur van grote delen van de bebouwing van grote en internationale waarde. Behalve de Admiralenbuurt wil Heemschut ook van Oud-Zuid en de Watergraafsmeer beschermde stadsgezichten maken.

Back To Top
Zoeken