skip to Main Content

Komen er toch woningen op de ‘Brediuslocatie’?

Er moeten woningen komen op een stukje groen langs het spoor in de Spaarndammerbuurt. Maar al eerder stuitte dit plan op bezwaren van bewoners.

WEST – De gemeente wil dat er op de zogenaamde Brediuslocatie 150 woningen komen. Dat staat in het ontwerpbestemmingplan van dit gebied. Ook zijn er voor deze locatie hogere waarden voor de geluidsbelasting opgenomen. De Brediuslocatie ligt in het gebied tussen de Transformatorweg, Art-Hotel, het Brediusbad en de spoorlijn tussen Zaandam en Zaanstad. De maximaal 150 woningen zijn voor tachtig procent middensegment huurwoningen en twintig procent aan koopwoningen. Verder wil de gemeente op de plek ook maatschappelijke, culturele of consumentverzorgende dienstverlening. Op de plek stond eerst de Bredius-sporthal. Die sporthal brandde in 2004 af waarna het terrein een moestuin werd. Vorig jaar protesteerde een groep omwonenden al tegen het voornemen van de gemeente om er woningen te bouwen. Bewoners lieten weten dat het terrein een groene verbinding zou moeten worden tussen de Spaarndammerbuurt, het Westerpark en Haven-Stad. Behalve dat de plek groen moet blijven, vinden ze ook dat de nieuwbouwwoningen te duur zouden worden. Dat een dergelijk bewonersverzet succesvol kan zijn, bleek vorig jaar toen bewoners bewerkstelligden dat elders in de Spaarndammerbuurt de bouw van een hotel en woningen werden stopgezet. Onlangs opende daar het Domela Nieuwenhuisplantsoen, dat niet bebouwd is, maar een parkje is geworden.

Ontwerpbestemmingplan

Het Domela Nieuwenhuisplantsoen is door bewoners ontworpen en wordt ook door hen onderhouden. Ook succesvol waren bewoners van Westerpark in hun protesten tegen een woontoren aan het Haarlemmerweg, aan de andere kant van het Westerpark. Deze woontoren wilde het bedrijf Pinnacle, van onder anderen prins Bernhard jr., daar neerzetten. Of het verzet tegen bebouwing van de Brediuslocatie net zo succesvol wordt, zal moeten blijken. Het ontwerpbestemmingplan ligt nu ter inzage via de website van de gemeente. Tot 8 mei kunnen bewoners bezwaar aantekenen.

Back To Top
Zoeken