skip to Main Content

Innovatieve Oba naar Zuidas

De Oba vindt dat ze zichzelf opnieuw moet uitvinden. Daarom gaat de bieb aan de Zuidas een nieuw instituut bouwen dat moet voldoen aan de eisen van deze tijd.

ZUID – De Zuidas krijgt een OBA NEXT, een internationaal kenniscentrum en innovatieprogramma voor informatie-wijsheid. De bibliotheek gaat hiervoor samenwerken met het Huis van Journalistiek, de Vrije Universiteit en THNK School of Creative Leadership. Dit staat in de beleidsvisie van de OBA die deze maand is gepubliceerd. Het nieuwe instituut zou er in 2025 moeten zijn. De nieuwe bieb zal met de wetenschappelijke bibliotheek van de VU op één locatie komen en 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend zijn. Daarbij zal de nieuwe locatie op de Zuidas, net als OBA Oosterdok, die landelijk bekend is, een grootstedelijke uitstraling moeten krijgen. ,,OBA NEXT moet een grootstedelijke voorziening worden en daarmee de hele Metropoolregio bedienen”, zo staat te lezen in de beleidsvisie. De OBA vindt dat de samenleving publieke instellingen nodig heeft die kunnen meebewegen met de snelle veranderingen van deze tijd. Door vergaande digitalisering, snelle maatschappelijke en economische veranderingen moeten publieke (kennis-) instellingen zoals scholen, musea en bibliotheken hun bestaansrecht onderzoeken. Het innovatieprogramma van de OBA moet hierop aansluiten. In OBA Next staan principes als ‘een leven lang leren’ en ‘verbinding’ centraal. Dit via ontmoeting tussen verschillende groepen en tussen ontwikkelingen in de stad.

Partners
OBA NEXT wil dan ook ‘open kennis’ en vrij toegang tot alle relevante bronnen van kennis geven. En eraan bijdragen dat economische vooruitgang ook sociaal-maatschappelijke vooruitgang betekent. De OBA wil de bibliotheek van de toekomst realiseren door samenwerking met stedelijke, nationale en internationale partners.

Beeld: Edwin van Eis voor Amsterdam Marketing

 

 

 

Back To Top
Zoeken