skip to Main Content

In deze buurten zijn veel ongelukken in het verkeer

Stadsdeel Noord Heeft Drie Buurten Waar Je Moet Oppassen Voor Het Verkeer. Er Gebeuren Daar Relatief Veel Ongelukken.

Waar in de Noord loop je het meeste risico om ongelukken mee te maken?

NOORD – Het aantal verkeersongelukken in Amsterdam is in de periode 2017 tot en met 2019 gedaald. RTL Nieuws deed onderzoek naar het aantal ongevallen op basis van ongevallen- en verkeersgegevens van Rijkswaterstaat en TomTom. In het onderzoek is voor tienduizend buurten het risico op een ernstig ongeluk berekend, ook voor Noord.  In de onderzoeksperiode (2017 t/m 2019) waren er 11.078 ongevallen in Amserdam, waarvan 2.647 met gewonden of een dodelijke afloop. Maar dat aantal neemt af. In 2017 waren er namelijk nog 3.858 verkeersongevallen, maar dat aantal daalde in 2019 tot 3.494 geregistreerde ongevallen. Een daling van bijna tien procent, maar nog altijd zijn er bijna tien verkeersongevallen per dag. De impact van zo’n ongeval varieert enorm. Waar de een nauwelijks letsel oploopt, komt de ander er aanmerkelijk minder goed vanaf. Veertien verkeersslachtoffers overleefden het niet. Maar waar moet je in Noord oppassen?

Van der Pekbuurt
Tussen 2017 en 2019 kende stadsdeel Noord drie buurten met een hoog verkeersrisico, zo blijkt uit het RTL-onderzoek waarvoor de verkeersdrukte werd afgezet tegen de verkeersongevallen. De buurten die het betreft zijn: Werengouw Midden, Van der Pekbuurt en Overhoeks. Hier hebben in drie jaar tijd in totaal 147 ongevallen plaatsgehad. In de drie jaar die zijn onderzocht, hebben in Noord meer dan elfhonderd ongevallen plaatsgehad; bij tweehonderd daarvan waren gewonden of doden te betreuren. Maar ook elders in de stad moet je oppassen. De Da Costabuurt-Noord in West had het hoogste aantal ongevallen en stadsdeel Centrum heeft de meeste buurten met relatief veel ongelukken.

(Foto: Flickr / Carlos Ebert)
Back To Top
Zoeken